EspañolEnglishFrançaisDeutschItalianoNederlands

Wettelijke vermeldingen

Sociale denominatie: Silvia Diaz Sanchez

 • Handelsnaam: Rural Housing La Fragua
 • Maatschappelijke zetel: C / PUENTE LA FRAGUA 15, CILLORIGO DE LIEBANA, 39584, Cantabrië
 • CIF / NIF: 13926434EEN
 • Telefoon: 659 92 33 12
 • e-mail: lafragua@viviendasruraleslafragua.com
 • Domeinnaam: https://viviendasruraleslafragua.com
 • Administratieve toestemming: Actief

VOORWERP

De provider, verantwoordelijk voor de website, stelt dit document ter beschikking van gebruikers waarmee het de verplichtingen van de wet wil nakomen 34/2002, van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), evenals alle gebruikers van de website informeren over de gebruiksvoorwaarden van de website..

Iedereen die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich, zich committeren aan de naleving en de strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen., zonder dat het verplicht is om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van deze verplichtingen, wordt begrepen als voldoende met de publicatie op de website van de aanbieder.

VERANTWOORDELIJKHEID

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die is afgeleid van de informatie die op zijn website is gepubliceerd., op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij buiten deze.

De website van de aanbieder kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt hebben, in elk geval, tijdelijk van aard met als enig doel de daaropvolgende verzending efficiënter te maken en ze verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar inhoud van websites van derden. Omdat de provider niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites is ingevoerd, het aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud. In elk geval, de aanbieder verklaart dat hij zal overgaan tot het onmiddellijk verwijderen van inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, moraliteit of openbare orde, doorgaan met de onmiddellijke intrekking van de omleiding naar genoemde website, het informeren van de bevoegde autoriteiten over de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, in forums, chat´s, blog generatoren, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website van de aanbieder kunnen publiceren. Echter en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, de provider wordt aan alle gebruikers ter beschikking gesteld, autoriteiten en veiligheidstroepen, en actief meewerken aan de intrekking of in dat geval het blokkeren van al die inhoud die de nationale wetgeving zou kunnen beïnvloeden of overtreden, de internationale, rechten of moraal van derden en de openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die vatbaar kan zijn voor deze classificatie, informeer de website-beheerder onmiddellijk.

Deze website is beoordeeld en getest op goede werking. Aanvankelijk, een correcte werking kan worden gegarandeerd 365 dagen van het jaar, 24 uren per dag. Echter, de aanbieder sluit de mogelijkheid van bepaalde programmeerfouten niet uit, of oorzaken van overmacht, natuurrampen, stakingen, of soortgelijke omstandigheden die toegang tot de website onmogelijk maken.

Contactgegevens op deze WEB-pagina Ze hebben GEEN toestemming van commerciële contacten of wat de bedoelingen zijn van de gebruiker waarmee u contact opneemt, behalve bedoeld, technische ondersteuning of schattingen van onze diensten

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS RGPD

De aanbieder hecht veel waarde aan het naleven van de EUROPESE regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, en garandeert volledige naleving van de verplichtingen die zijn uiteengezet, evenals de implementatie van de veiligheidsmaatregelen voorzien in de Ontwikkelingsverordening van de RGPD.

De provider stelt het privacybeleid van de entiteit beschikbaar aan gebruikers en informeert gebruikers over de volgende aspecten:

 • Gegevens van de gegevensbeheerder: Rural Housing La Fragua
 • Verwerkte gegevens: E-mailadres, Naam, nif, postadres
 • Bestand waarin zijn opgeslagen: bbdd intern
 • Doel van de behandeling: Reclame
 • Verplicht of niet voorzien, evenals de gevolgen bij het niet verstrekken ervan: De gebruiker is vrij om zijn e-mail te verstrekken als hij nieuws wil ontvangen..
 • Over de rechten van alle gebruikers en de procedure om ze uit te oefenen. Per mail naar lafragua@viviendasruraleslafragua.com Vanaf het opgegeven e-mailadres kunt u uw rechten uitoefenen om u uit te schrijven of gegevens te annuleren.

Welke gegevens verzamelen we?

Aangezien u contact opneemt Rural Housing La Fragua, ofwel omdat u informatie opvraagt ​​over onze producten of diensten of omdat u onze klant wilt zijn, we moeten uw persoonsgegevens verwerken. In het algemeen, wij vragen deze identificerende gegevens: Naam, achternamen, handelsnaam, NIF, plaats, land en telefoon. Deze gegevens zijn niet verplicht en het is zelfs mogelijk om alleen te registreren met een naam en een e-mail.

Bovendien worden de volgende navigatiegegevens verzameld: Internetverbinding IP, apparaatfuncties, Voorkeurstaal, locatie land en sessiegegevens (referentiedomein, bezochte pagina's, datum en tijd van toegang tot het web).

We verkrijgen ze door de registratie van onze website, onze blog en onze klantenservice en ondersteuning.

Welk gebruik geven we aan deze gegevens?

We gebruiken ze voor het volgende:

In het geval van het opvragen van informatie, om het commerciële aanbod van de diensten die we aanbieden te vergemakkelijken;
Om de factureringsservice te bieden in het geval dat een account wordt aangemaakt;
Om marktstatistieken en rapporten uit te voeren;
Om het surfgedrag en de toegang van gebruikers op onze websites en applicaties te analyseren.
Om nieuwe eigen diensten aan te bieden die interessant kunnen zijn voor onze gebruikers.
Door middel van cookies en trackingcode opgenomen in onze website en apps, informatie wordt verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren.
Voorafgaand aan het gebruik van onze websites, u wordt geïnformeerd over ons cookiebeleid. Cookies zijn belangrijk voor het goed laten functioneren van een website. We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en statistieken uit te voeren. U kunt meer informatie vinden in "Cookiebeleid".

Delen of overdragen we uw gegevens?

Nee. Rural Housing La Fragua zal uw persoonlijke gegevens aan geen enkel bedrijf overdragen, behalve die vereist door externe bedrijven of leveranciers van Rural Housing La Fragua voor het juiste aanbod van onze diensten. Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk zodat Rural Housing La Fragua kan haar producten of diensten aanbieden en geen van beide Rural Housing La Fragua , Noch de derde bedrijven zullen uw gegevens gebruiken anders dan aangegeven in dit beleid of in de Serviceovereenkomst, in het geval van het effectief contracteren van de dienst van Rural Housing La Fragua.

We doen er alles aan om u te informeren over elke bedrijfswijziging die een nieuwe eigendom van de gegevens die u ons heeft toevertrouwd, impliceert., waardoor u de mogelijkheid heeft om uw rechten uit te oefenen.

Zijn mijn gegevens veilig in Viviendas Rurales La Fragua?

Rural Housing La Fragua heeft alle technische en organisatorische systemen en maatregelen binnen haar bereik ontwikkeld, voorzien in de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens om verlies te voorkomen, misbruik, verstoring, ongeautoriseerde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker of bezoeker.

Alle communicatie met Rural Housing La Fragua worden gedaan via een beveiligd kanaal met behulp van codering 256 stukjes, hetzelfde beveiligingsniveau dat wordt gebruikt door de meest geavanceerde banken.

De servers van Rural Housing La Fragua zijn gehuisvest binnen Europa, hoge veiligheidsnormen garanderen (zowel fysieke beveiliging van de voorzieningen, als back-ups, netwerk- en opslagdienstenbeveiliging).

Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie: In deze sectie zullen we u informeren over uw rechten met betrekking tot de gegevens die we verzamelen.
Recht op toegang: Dit recht stelt u in staat om te weten welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden, de oorsprong ervan en als we ze meedelen of hebben meegedeeld aan derden;
Recht op rectificatie: Het is de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen wanneer ze onvolledig of onnauwkeurig zijn;
Recht op oppositie: Het is uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, u moet stoppen met het verwerken van uw gegevens (tenzij aan een van de uitzonderingen die in de wetgeving zijn vastgelegd, is voldaan);
Recht om te worden vergeten: Het is het recht om uw gegevens te verwijderen als de reden waarom u ze heeft verstrekt, is verdwenen, de behandeling is niet legaal omdat ze niet correct zijn geïnd, toestemming intrekken, evenals de rest van de aannames waarin de wet voorziet;
Recht op beperking van behandeling: Met dit recht kunt u verzoeken en verkrijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling of het dossier, een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer de volgende scenario's zich voordoen: Onnauwkeurigheid, Illegaal, Claims of oppositie;
Recht op overdraagbaarheid: Om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, algemeen gebruikt en machineleesbaar, en ze naar een andere verantwoordelijke persoon kunnen sturen, wanneer technisch mogelijk.;
Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen: Om te voorkomen dat wij een beslissing over u nemen die alleen gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens en die rechtsgevolgen heeft of u op een vergelijkbare manier beïnvloedt.

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

U kunt al deze rechten uitoefenen via de e-mailservice op lafragua@viviendasruraleslafragua.com.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, editie, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of, indien van toepassing, hebben een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsregels., evenals geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld waren, volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing, vereist in ieder geval voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur..

De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die kunnen op de website verschijnen, behoren tot hun respectievelijke eigenaren, zelf verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke controverse die over hen kan ontstaan. In elk geval, de aanbieder heeft uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder geeft uitdrukkelijk toestemming aan derden om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, In ieder geval moet u doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de provider.

De aanbieder erkent ten gunste van zijn eigenaren de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, hun enkele vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheden van de aanbieder over hen, ook onderschrijf ik het niet, sponsoring of aanbeveling door dezelfde.

Om elke vorm van waarneming te maken met betrekking tot mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals de inhoud van de website, U kunt dit doen via de volgende e-mail (lafragua@viviendasruraleslafragua.com)

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor het oplossen van alle controverses of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, De Spaanse wetgeving is van toepassing, waaraan partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, Bevoegd voor de oplossing van alle conflicten die zijn afgeleid of verband houden met het gebruik ervan, de rechtbanken en tribunalen van CANTABRIA

KOEKJES

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 22.2 van de wet 34/2002, van 11 van juli, van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deze website informeert u, in deze sectie, Aan beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies maken een webpagina mogelijk, onder andere, informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur opslaan en ophalen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw apparatuur gebruikt, kan worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

Welke soorten cookies gebruikt deze website?

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

Analyse cookies: Dit zijn degenen die goed worden behandeld door ons of door derden, Ze stellen ons in staat om het aantal gebruikers te kwantificeren en zo de meting en statistische analyse uit te voeren van het gebruik dat gebruikers maken van de aangeboden dienst.. Hiervoor wordt uw navigatie op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Technische cookies: Dit zijn die waarmee de gebruiker door het beperkte gebied kan navigeren en de verschillende functies ervan kan gebruiken, bijvoorbeeld, het aankoopproces van een artikel wijzigen.

Personalisatie cookies: Dit zijn de cookies waarmee de gebruiker toegang heeft tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal of het type browser waarmee ze verbinding maken met de service..

Advertentiecookies: Zij zijn dat, goed behandeld door deze website of door derden, Ze maken het meest efficiënte beheer van het aanbod van de advertentieruimtes op de website mogelijk, het aanpassen van de inhoud van de advertentie aan de inhoud van de gevraagde dienst of het gebruik dat u van onze website maakt. Hiervoor kunnen we uw surfgedrag op internet analyseren en kunnen we u advertenties tonen die betrekking hebben op uw browseprofiel..

Gedragscookies: Zijn degenen die beheer toestaan, op de meest efficiënte manier mogelijk, van de advertentieruimten die, in jouw geval, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit u de gevraagde dienst levert. Dit soort cookies slaan informatie op over het gedrag van bezoekers, verkregen door continue observatie van hun surfgedrag., waarmee u een specifiek profiel kunt ontwikkelen om op basis daarvan advertenties weer te geven.

Schakel cookies uit.

Kunt u toestaan, cookies blokkeren of verwijderen geïnstalleerd op uw computer door de browseropties te configureren die op uw computer zijn geïnstalleerd.

In de meeste webbrowsers is de mogelijkheid dit toe te staan, blokkeer of verwijder de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Hieronder heeft u toegang tot de configuratie van de meest gebruikte webbrowsers om te accepteren, cookies installeren of uitschakelen:

Cookies van derden.

Deze website maakt gebruik van diensten van derden om informatie te verzamelen voor statistische doeleinden en voor het gebruik van de website.. Ze worden gebruikt om de kwaliteit van de ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren..

Specifiek, we gebruiken Google Analytics-services voor onze statistieken. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van de site, bijvoorbeeld de ingebouwde zoekmachine.

Onze site bevat andere functionaliteiten van derden. Je kunt de inhoud eenvoudig delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter o Google +, met de knoppen die we hiervoor hebben bijgevoegd.

Waarschuwing over het verwijderen van cookies.

U kunt alle cookies op deze site verwijderen en blokkeren, maar een deel van de site werkt niet of de kwaliteit van de webpagina kan worden beïnvloed.

Als u vragen heeft over ons cookiebeleid, U kunt contact opnemen met deze website via onze contactkanalen.

Terug naar boven